Eksport / import dokumentów z rejestru

Funkcja eksportu / importu dokumentów dostępna jest z menu kontekstowego w rejestrze dokumentów TaxFree.Online.

Zastosowanie tych funkcji umożliwia:

  • przeniesienie danych programu na inny serwer baz danych / do innej bazy danych
  • połączenie kilku rozdzielonych baz danych do jednej (o ile numeracja dokumentów jest unikalna w łączonych bazach)

Eksport dokumentów #

Aby wykonać eksport należy określić zakres eksportowanych danych oraz lokalizację gdzie zostaną zapisane pliki wynikowe. Pliki te należy ewentualnie skopiować do lokalizacji docelowej aby je zaimportować w drugiej bazie danych.

Import dokumentów #

Do zaimportowania danych do aktualnie wybranego rejestru wystarczy podać lokalizację plików, które zostały wcześniej wyeksportowane.

Pliki, które są wymagane do działania importu to: nag.bin oraz poz.bin

Import pomija dokumenty, które już są w rejestrze (kontrola numeru dokumentu).