Konfiguracja połączenia z bazą danych MS SQL Server

Połączenie z bazą danych MS SQL Server #

Opis dotyczy konfiguracji połączenia z MS Sql Server (Insert, WAPRO, HumanSoft, Enova, InSoft, …)

Nazwa serwera #

Należy podać adres ip lub nazwę komputera, na którym jest zainstalowany serwer MS SQL. Jeśli serwer pracuje na niestandardowym porcie należy numer portu podać po przecinku np.:  serwer,11433

Jeśli używana jest instancja serwera np. przy aplikacja Insert to podajemy nazwę w ten sposób: NAZWA_KOMPUTERA\INSTANCJA (przykładowo: SERWER\INSERTGT)

Nazwa bazy #

Podajemy nazwę bazy danych na serwerze. Nie jest to ścieżka do pliku tylko i wyłącznie nazwa.

Użytkownik i hasło #

W przypadku użytkowania serwera i aplikacji na tym samym komputerze można te pola pozostawić puste i zaznaczyć „Autoryzacja Windows”.

W przypadku pracy sieciowej należy podać nazwę użytkownika bazy danych oraz jego hasło.