Import dokumentów z PUESC

W sytuacji gdy dokument został zarejestrowany na portalu PUESC, ale nie zostało dostarczone potwierdzenie nadania UNS, istnieje możliwość zaimportowania takiego dokumentu  do rejestru programu TaxFree.Online.

W rejestrze dokumentów należy wywołać funkcję import dokumentu z PUESC ( ctrl + P ).

Od wersji 289 można również importować dokumenty podając numer UNS (w tym przypadku podawanie wartości dokumentu nie jest wymagane).


W przypadku potrzeby importu większej ilości dokumentów można skorzystać z funkcji „Lista ze schowka”.

Listę można utworzyć kopiując do schowka  fragment strony z PUESC, zawierającej tabelę z listą dokumentów:

Tak powinna wyglądać taka lista po wklejeniu w notatniku:

Import dokumentów będzie wykonany kolejno dla wszystkich na liście zaczynając od zaznaczonego wiersza. Dodatkowo uzupełniona zostanie informacja o dacie wywozu (jeśli jest dostępna).

Zaimportowany z PUESC dokument ma domyślny status „Wprowadzony”, więc po wykonaniu importu należy dodatkowo pobrać status dokumentu.
Jeśli dokument, którego status został pobrany jest już rozliczony to należy dodatkowo za pomocą funkcji „Popraw dokument” wprowadzić datę rozliczenia VAT (informacja ta nie jest przesyłana z PUESC przy weryfikacji statusu)