Konfiguracja integracji z WAPRO MAG

Aby skonfigurować integrację z WAPRO MAG wymagane będzie posiadanie danych dostępowych do serwera SQL z bazą danych programu WAPRO.

W przypadku połączenia z serwerem znajdującym się na tym samym komputerze co program WAPRO MAG / TaxFree.Online wystarczy znać nazwę bazy danych (domyślna baza to WAPRO). W tym przypadku podajemy nazwę serwera jako localhost lub nazwę komputera, wprowadzamy nazwę bazy danych i zaznaczamy opcję „autoryzacja Windows”.

 

 

Opcje współpracy #

Zakładka jest dostępna po wykonaniu testu połączenia z bazą danych.

 

1. Magazyn #

Określenie magazynu w opcjach współpracy spowoduje ustawienie go na stałe w oknie importu dokumentów.

2. Importuj dane kontrahenta #

Jeśli w programie paragony wystawiane są już z prawidłowo wypełnionymi danych podróżnego, to zaznaczenie tej opcji spowoduje import tych danych w programie TaxFree.Online. Jeśli dane nie są kompletne (np. brakuje daty urodzenia) to po imporcie dokumentu program poprosi o ich uzupełnienie.

3. Zapis dokumentu KW #

Aplikacja ma możliwość generowania dokumentów kasowych bezpośrednio w programie WAPRO MAG podczas rejestracji zwrotu gotówkowego. Dokumenty można generować do ustalonej kasy firmy.

4. Klasyfikacja kontrahenta #

Umożliwia określenie klasyfikacji dla zakładanych kartotek klientów w WAPRO MAG

5. Okno wyboru kasy #

Zaznaczenie tej opcji umożliwia wybranie kasy, w której będą rejestrowane dokumenty kasowe tworzone przez TaxFree.Online za każdym razem do końca sesji pracy z programem (za pomocą opcji zapamiętaj w formularzu listy kas).

W przypadku włączenia opcji 10 (logowanie WAPRO) najpierw jest pobierana domyślna kasa przypisana do użytkownika MAGa, jeśli nie jest ustawiona wtedy może zostać wyświetlone okno wyboru kasy.

6. Kontrahent na dokumentach kasowych #

Możliwość ustalenia jednego stałego kontrahenta na dokumentach kasowych dotyczących zwrotu VAT.

7. Dodaj nr katalogowy do nazwy towaru #

Umożliwia dodanie do nazwy towaru nr katalogowego

8. Pomijaj usługi #

Usługi są pomijane na dokumentach TAX FREE, gdyż nie przysługuje za nie zwrot VAT.

9. Zainstaluj TaxFree jako operację dodatkową. #

Funkcja umożliwia wystawianie dokumentów bezpośrednio w WAPRO MAG, przez uruchomienie aplikacji TaxFree.Online z listy dokumentów handlowych (skrót CTRL+X). 

10.Logowanie WAPRO #

Umożliwia automatyczne logowanie użytkownika programu TaxFree.Online z poziomu operacji dodatkowych WAPRO MAG. Login użytkownika powinien być taki sam obydwu programach.

W przypadku uruchamiania programu bez operacji dodatkowych użytkownik może logować się do aplikacji TaxFree.Online loginem/hasłem z programu WAPRO MAG (Należy wcześniej założyć użytkownika w programie TaxFree.Online z takim samym loginem jak w WAPRO MAG).

Jeśli użytkownik ma w programie WAPRO MAG ustawioną domyślną kasę, to tworzone przy zwrocie podatku VAT dokumenty KP/KW trafią do tej kasy (jeśli nie jest ustawiona na stałe kasa przez opcję 3)

Dane klienta w kartotece MAGA

Numer dokumentu (paszportu) wprowadzamy w polu nip lub w polu numer dokumentu w zakładce dane handlowe.

W polu data wydania dokumentu możemy wprowadzić datę urodzenia (jest to jedyne dostępne pole z datą w Magu)