Konfiguracja integracji z WAPRO MAG

Aby skonfigurować integrację z WAPRO MAG wymagane będzie posiadanie danych dostępowych do serwera SQL z bazą danych programu WAPRO.

W przypadku połączenia z serwerem znajdującym się na tym samym komputerze co program WAPRO MAG / TaxFree.Online wystarczy znać nazwę bazy danych (domyślna baza to WAPRO). W tym przypadku podajemy nazwę serwera jako localhost lub nazwę komputera, wprowadzamy nazwę bazy danych i zaznaczamy opcję „autoryzacja Windows”.

 

 

Opcje współpracy #

Zakładka jest dostępna po wykonaniu testu połączenia z bazą danych.

 

1. Magazyn #

Określenie magazynu w opcjach współpracy spowoduje ustawienie go na stałe w oknie importu dokumentów.

2. Importuj dane kontrahenta #

Jeśli w programie paragony wystawiane są już z prawidłowo wypełnionymi danych podróżnego, to zaznaczenie tej opcji spowoduje import tych danych w programie TaxFree.Online. Jeśli dane nie są kompletne (np. brakuje daty urodzenia) to po imporcie dokumentu program poprosi o ich uzupełnienie.

3. Zapis dokumentu KW #

Aplikacja ma możliwość generowania dokumentów kasowych bezpośrednio w programie WAPRO MAG podczas rejestracji zwrotu gotówkowego. Dokumenty można generować do ustalonej kasy firmy.

4. Klasyfikacja kontrahenta #

Umożliwia określenie klasyfikacji dla zakładanych kartotek klientów w WAPRO MAG

5. Okno wyboru kasy #

Jeśli użytkownik nie ma przypisanej domyślnej kasy w programie WAPRO MAG, zaznaczenie tej opcji umożliwia wybranie kasy, w której będą rejestrowane dokumenty kasowe tworzone przez TaxFree.Online

6. Kontrahent na dokumentach kasowych #

Możliwość ustalenia jednego stałego kontrahenta na dokumentach kasowych dotyczących zwrotu VAT.

7. Dodaj nr katalogowy do nazwy towaru #

Umożliwia dodanie do nazwy towaru nr katalogowego

8. Pomijaj usługi #

Usługi są pomijane na dokumentach TAX FREE, gdyż nie przysługuje za nie zwrot VAT.

9. Zainstaluj TaxFree jako operację dodatkową. #

Funkcja umożliwia wystawianie dokumentów bezpośrednio w WAPRO MAG, przez uruchomienie aplikacji TaxFree.Online z listy dokumentów handlowych (skrót CTRL+X). 

10.Logowanie WAPRO #

Umożliwia automatyczne logowanie użytkownika programu TaxFree.Online z poziomu operacji dodatkowych WAPRO MAG. Login użytkownika powinien być taki sam obydwu programach.

W przypadku uruchamiania programu bez operacji dodatkowych użytkownik może logować się do aplikacji TaxFree.Online loginem/hasłem z programu WAPRO MAG (Należy wcześniej założyć użytkownika w programie TaxFree.Online z takim samym loginem jak w WAPRO MAG).

Jeśli użytkownik ma w programie WAPRO MAG ustawioną domyślną kasę, to tworzone przy zwrocie podatku VAT dokumenty KP/KW trafią do tej kasy.