Obsługa numerów seryjnych

Program umożliwia dodanie numeru seryjnego do pozycji dokumentu przez dopisanie go do nazwy towaru. Numer seryjny jest przesyłany do PUESC oraz drukowany na dokumencie TAXFREE.

Włączenie tej funkcjonalności odbywa się w konfiguracji -> Inne. Funkcjonalność dostępna jest od wersji 269.


Podczas wystawiania dokumentu za pomocą przycisku „Numer seryjny” lub klawisza skrótu F9 możemy dla wybranej pozycji wprowadzić numer seryjny.


     

W przypadku korzystania z programu Subiekt GT można w konfiguracji integracji wybrać cechę towaru, która będzie określała czy okno wprowadzania numeru seryjnego będzie pojawiać się automatycznie po zaimportowaniu paragonu.


      


     W rejestrze dokumentów można wyszukiwać (CTRL+F) pozycje dokumentów zawierające numer lub jego fragment.