Powiadomienia klientów

Aplikacja TaxFree.Online umożliwia przekazywanie informacji o zmianach statusu dokumentów klientom, na podany adres email.

Funkcjonalność działa niezależnie od wysyłania dokumentów w formie elektronicznej.

Informacje o statusach są przekazywane bezpośrednio z serwera online.taxfree.pl  po otrzymaniu powiadomienia o zmianie z serwisu PUESC.

Po odprawie celnej podróżny, który przedstawił dokument TAX FREE do potwierdzenia wywozu funkcjonariuszowi służby celnej, otrzyma natychmiast informację o potwierdzeniu lub braku potwierdzenia wywozu towarów.

 

Przykładowe powiadomienie: