PUESC awaria 06.09.2022

By | 06/09/2022

W dniu dzisiejszym występują problemy z kanałem komunikacji PUESC.