Nadchodzą zmiany w taxfree…

By | 05/03/2020

Prawdopodobnie już wkrótce zostanie zniesiony limit obrotu 400.000 zł za poprzedni rok, aby firma mogła samodzielnie dokonywać zwrotu vat dla podróżnych.


Zmiana została wymuszona przez TSUE wyrokiem C?307/16 ,w którym stwierdził niezgodność art. 127 ust. 6 ustawy o VAT z art. 147 i 273 dyrektywy Rady 2006/112/WE. 

Nowe brzmienie wymienionego artykułu wg projektu ustawy:

14) w art. 127:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Sprzedawcy, o których mowa w ust. 5, mogą dokonywać zwrotu, o którym mowa w art. 126 ust. 1, wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych przez podróżnego u tego sprzedawcy.”,

b) uchyla się ust. 7.

A tutaj można pobrać cały projekt ustawy:

https://legislacja.gov.pl/docs//2/12328509/12652624/dokument436849.pdf