Obsługa numerów seryjnych na dokumentach TAXFREE

By | 03/07/2024

Na przykładzie integracji TaxFree.Online z programem Subiekt GT pokażemy jak można obsługiwać numery seryjne towarów sprzedawanych w systemie TAXFREE.

 

Wykonanie opisanych poniżej kroków umożliwi dodawanie numeru seryjnego do każdego towaru, który ma w Subiekt GT przypisaną cechę „Numer seryjny”.

 

W programie Subiekt GT w kartotece towaru przechodzimy na zakładkę „Grupy” i na liście cech tworzymy nową cechę o nazwie „Numer seryjny”. Cechę przypisujemy towarom, które posiadają taki numer i chcemy aby był umieszczony dodatkowo na dokumencie TAXFREE (numer zostanie dodany do nazwy towaru).

W programie TaxFree.Online w konfiguracji w zakładce „Inne” zaznaczamy opcję „Obsługa numerów seryjnych”. Następnie w ustawieniach integracji w zakładce „Opcje współpracy” wybieramy z listy cech, wcześniej utworzoną cechę w programie Subiekt. Takie ustawienie umożliwi programowi identyfikację towarów z numerami seryjnymi.

 

Podczas importu dokumentu z takim asortymentem automatycznie zostanie wyświetlone okno umożliwiające podanie (lub zeskanowanie skanerem) numeru seryjnego towaru.

Numery można też wprowadzać lub modyfikować za pomocą skrótu „F9”.