Pierwsze uruchomienie

Konfiguracja bazy danych

Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu jest podłączenie bazy danych z dokumentami

Utworzenie lub podłączenie bazy danych programu

 

Aby podłączyć lub utworzyć bazę danych programu TaxFree należy kliknąć na napisie z ostrzeżeniem “Brak połączenia z bazą danych”.

 

Domyślną bazą danych programu TaxFree 5 jest plik w formacie MS-Access – jest to rozwiązanie polecane przy jednostanowiskowych lub gdy nie jest wystawiane bardzo dużo dokumentów. Plik domyślnie jest tworzony w lokalizacji:

(Windows 7): ProgramData/BestSoft/TaxFree5

Oczywiście możemy podać dowolną lokalizację oraz dowolną nazwę pliku.

 

Jeśli podłączamy się do istniejącej bazy danych to należy użyć przycisku “Połącz z bazą danych”. Program automatycznie przeprowadzi ewentualną aktualizację struktury pliku ze starszej wersji programu.

 

Inną możliwością jest utworzenie struktur danych programu w bazie danych na serwerze SQL (obsługiwane serwery to Microsoft SQL Server od wersji 2008 oraz MySQL wersja 5). Jest to rozwiązanie polecane w przypadku używania programu sprzedażowego pracującego w oparciu o taką bazę danych, gdyż oprócz zwiększonego bezpieczeństwa danych zapewnie również archiwizację razem z danymi programu sprzedażowego.

 

Podłączenie do bazy MSAcces


taxfree_ms_access.png

Podstawowym formatem bazy danych obsługiwanym w programie TaxFree jest silnik MS-JET dostępny w systemie Windows bez konieczności doinstalowywania innych programów. Jest to format zgodny  z programem MSAccess więc dane z programu TaxFree można również podejrzeć w tej aplikacji. 

W przypadku pierwszego uruchomienia podajemy nazwę lokalizacji oraz pliku bazy danych, który ma zostać utworzony. Następnie przyciskiem (4) tworzymy nową bazę danych i możemy przejść do konfiguracji programu.

 

Podłączenie do bazy MySQL


taxfree_mysql.png

Program może pracować na bazie danych MySQL lokalnej lub zdalnej (np. na serwerze firmy hostingowej). W przypadku pracy zdalnej warto zaznaczyć opcję “Kompresja danych” co wpłynie pozytywnie na szybkość pobierania danych z serwera baz danych.

TaxFree nie tworzy samodzielnie bazy danych – bazę na serwerze MySQL należy założyć we własnym zakresie.Podłączenie do bazy Microsoft SQLServer

 

taxfree_sql_server.png

 

Ten rodzaj bazy danych warto wybrać w przypadku gdy program TaxFree współpracuje z programem sprzedażowym opartym o SQL Server. TaxFree może utworzyć własne tabele w bazie danych programu sprzedażowego co zapewni wspólną archiwizację bazy danych.

Do skonfigurowania połączenia potrzebujemy nazwy serwera, nazwy użytkownika w bazie danych (domyślnie “sa”) oraz hasła. W przypadku pracy jednostanowiskowej często możliwe jest połączenie z użyciem autoryzacji Windows (wtedy nie podajemy nazwy użytkownika oraz hasła).

 

Aktualizacja istniejącej bazy danych

 

W przypadku podłączania się do istniejącej bazy danych program sprawdza czy struktury danych wymagają aktualizacji. Jeśli tak to zostanie wyświetlone okno z informacją, że baza danych wymaga aktualizacji. Po zatwierdzeniu program przeprowadzi operację konwersji lub tworzenia struktur.

 

Praca w sieci

 

Program TaxFree 5 umożliwia pracę w sieci (podstawowa licencja umożliwia jednoczesne korzystanie z programu na dwóch stanowiskach).

W zależności od typu bazy danych programu TaxFree inaczej odbywa się konfiguracja:

Baza danych MS Access

W przypadku tej bazy danych należy plik z bazą umieścić w udostępnionym folderze serwera plików lub komputera, który będzie głównym stanowiskiem sieciowym. Podłączenie do bazy na kolejnych stanowiskach odbywa się przez podanie ścieżki sieciowej i lokalizacji pliku (np.: \\serwer\taxfree\baza.mdb lub przez zmapowany dysk sieciowy np.: X:\taxfree\baza.mdb)

 

Bazy danych SQL

 

W przypadku baz SQL należy upewnić się, że komputer, który będzie łączył się z bazą danych posiada zainstalowane odpowiednie oprogramowanie klienckie serwera. Dodatkowo należy sprawdzić czy odpowiednie porty komunikacyjne są otwarte na serwerze. Parametry połączenia w tym przypadku podajemy takie same na każdym podłączanym stanowisku.