Brak nazwy towaru przy imporcie paragonu (Subiekt GT)

przez | 21/02/2018

Należy wyłączyć opcję „Importuj nazwę fiskalną towarów” – nazwa fiskalna jest to nazwa towaru wysyłana na urządzenia fiskalne,

jeśli jej nie używamy to opcja powinna zostać wyłączona.

Kategoria: