Jak prawidłowo zaktualizować program?

przez | 05/03/2020

Aktualizację oprogramowania TaxFree 5 należy przeprowadzić za pomocą instalatora dostępnego w sekcji pliki do pobrania.

Przed instalacją należy zamknąć uruchomione instancje aplikacji.

W przypadku pracy na kilku stanowiskach należy wykonać aktualizację na wszystkich stanowiskach, aby nie wystąpiły niezgodności używanej wersji programu.

Kategoria: