Zgłaszanie problemu na helpdesk PUESC

Logowanie do help-desk PUESC

  1. Logujemy się na puesc.gov.pl
  2. Otwieramy:  przejdź do portalu CSD (strona otwiera się w nowym oknie)
  3. Po przejściu do portalu CSD wybieramy „Nowe zgłoszenie”
  4. Wybieramy z listy „Usługi sieciowe PUESC”
  5. W kolejnym kroku wskazujemy „Kanał komunikacyjny SEAP”
  6. Wypełniamy zgłoszenie wg wzoru poniżej
  7.  Kontynuuj
  8. Następnie „Zgłoś”
  9.  

Wzór zgłoszenia niedziałającego kanału komunikacji

Wzór zgłoszenia na helpdesk PUESC

Tytuł:

Brak odpowiedzi z kanału komunikacji po zmianie ustawień kanału

Opis:

Kanał komunikacji działał prawidłowo do czasu ustawienia daty ważności i dodania nowego kanału ze względu na zmianę certyfikatu SSL i związaną z tym zmianę odcisku palca certyfikatu.

Podane ustawienia kanału zostały sprawdzone i są prawidłowe.


IDSISC firmy: (uzupełnić – jest w danych firmy na samej górze)

Nr SysRef komunikatu: (najlepiej wykonać sprawdzenie statusu dokumentu w rejestrze programu TaxFree i  skopiować SysRef z okna  komunikacji)

Ustawienia kanału komunikacji:

Kanał komunikacji:webservice-SEAP

System: TAXFREE

Adres url: https://online.taxfree.pl/document

Odcisk palca certyfikatu: (uzupełnić)

Login: (adres email ustawiony w kanale komunikacji)

Data ważności od: (uzupełnić)

Data ważności do: (uzupełnić)

(jeśli jest ustawiony drugi kanał to podajemy również ustawienia drugiego kanału, który ma ustawioną datę ważności od).

(Ustawienia kanału można skopiować z  podglądu dokumentu WRP0002 ­ Aktualizacja danych firmy [SZPROT]  (w dokumentach profilu firmy, usuwając z treści hasło), dodatkowo można dołączyć zrzut ekranu z ustawień kanałów komunikacji)