Kamsoft ustawienia integracji

Podłączenie do bazy danych Kamsoft #

 

Program TaxFree.Online obsługuje oprogramowanie firmy KAMSOFT pracujące zarówno na serwerze Firebird  jak i Oracle. 

 

Przykładowe parametry połączenia do bazy danych Kamsoft pracującej na serwerze Firebird 2.5.

W przypadku połączenia z Firebird 3.0 należy zmienić nazwę serwera na:

<nazwa_komputera_lub_adres_ip>:<numer_portu>:Firebird30

Połączenie z serwerem Oracle:

Powyżej przykładowe połączenie do bazy KSAOW pracującej na serwerze Oracle.

Nie jest wymgana instalacja dodatkowego oprogramowania Oracle (klienta do bazy) – połączenie odbywa się w trybie „direct”.

 

 

 

 

 

Opcje współpracy #

 

 

Aplikacja TaxFree.Online umożliwa tworzenie dokumentów kasowych w programie KSAOW w momencie rejestracji potwierdzenia zwrotu VAT dla zwrotów gotówkowych.

Zapis w tabeli RPKS

Włączenie tego parametru tworzy dokumenty, które będą widoczne w module „Płatności” programu KSAOW.

Jeśli ta opcja jest wyłączona to dokumenty kasowe są tworzone w module „Sprzedaż” – Operacje gotówkowe i bezgotówkowe. Takie dokumenty będą wchodziły jako pozycja zbiorcza  w bilans w module „Płatności”, ale nie będą widoczne jako pojedyncze operacje kasowe.

Numer stanowiska – dotyczy zapisu w dokumentach kasowych.

Prefix nr-u dokumentu umożliwia dodanie symbolu do tworzonych dokumentów kasowych (dotyczy przypadku gdy opcja „Numeracja dokuementów wg. KAMSOFT jest wyłączona).

Numeracja dokumentów wg KAMSOFT – nadawane numery dokumentów kasowych będą zgodne z numeracją w KSAOW