TaxFree.Online wymagania techniczne

Wymagania od 1 stycznia 2022 roku dotyczące możliwości używania

aplikacji TaxFree.Online współpracującej z PUESC.

Wymagania techniczne:

– system Windows 7 lub nowszy w polskiej wersji językowej,

– do pracy sieciowej wymagana instalacja serwera Microsoft SQL Server, Firebird (2.5 lub 3.0), PostgreSQL (min. wersja. 10), MySql/MariaDB

– do pracy lokalnej używany jest silnik bazy danych Firebird 3.0 

– dostęp do sieci Internet, w szczególności do usług na serwerach:

https://puesc.gov.pl

https://online.taxfree.pl

– firmowa skrzynka email ( do wysyłania dokumentów taxfree w wersji elektronicznej klientom )

– rejestracja firmy oraz założenie kont użytkowników na portalu PUESC

– założenie konta w usłudze online.taxfree.pl