Pomoc

Konfiguracja kanału komunikacji na PUESC

Jak szybko skonfigurować program TaxFree.Online

TaxFree.Online i Windows 7

Pomagamy zdalnie skonfigurować i uruchomić program TaxFree.Online za pomocą oprogramowania AnyDesk.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na połączenie zdalne oraz pobranie programu AnyDesk.

Pytania i odpowiedzi

Ten błąd występuje gdy:

  1. Login/hasło do PUESC w danych konta użytkownika programu TaxFree.Online jest nieprawidłowe (tam należy podać dane do logowania do PUESC)

2.Błąd ten może również występować gdy aplikacja nie ma pełnego dostępu do komunikacji sieciowej (np. jest blokowana przez program antywirusowy)

Aplikacja TaxFree.Online umożliwia rozliczanie dokumentów wystawionych w programie TaxFree 5. Posiada także możliwość pobierania potwierdzeń wywozu z serwisu granica.gov.pl.

Do 31.12.2021 można testować aplikację na produkcyjnym serwerze puesc.gov.pl. Po tym czasie udostępnimy dla zainteresowanych aplikację korzystającą z serwera testowego (test.puesc.gov.pl).

Do testów zalecamy utworzenie pustej bazy danych programu TaxFree.Online.

Do testów należy również założyć konto w Online.TaxFree.pl przez aplikację (Konfiguracja -> Dane Firmy).

W TaxFree.Online wyłączyliśmy możliwość korzystania z silnika MS Access do przechowywania baz danych programu. W przypadku instalacji jednostanowiskowych polecamy korzystanie z wersji lokalnej (embedded) serwera Firebird, który może zostać łatwo przeistoczony w wersję sieciową.

Aplikacja ma wbudowany mechanizm importu z TaxFree5 z bazy MS Access, który dostępny jest w Konfiguracja -> Serwis

Aktywność przycisku zależy od tego czy:

  • forma zwrotu podatku VAT została ustawiona jako gotówka
  • została wykonana operacja zwrot vat
  • są dodane uwagi do dokumentu taxfree i jest zaznaczona opcja „Blokuj zwrot dokumentów z uwagami” w zakładce „Inne” w konfiguracji programu TaxFree 5
  • dokument nie ma potwierdzenia wywozu w formie elektronicznej oraz jest wybrana opcja „Blokuj zwrot vat dla niepotwierdzonych” w zakładce „Elektroniczna wymiana danych”

Program TaxFree umożliwia tworzenie dokumentów kasowych KW podczas dokonywania zwrotu VAT.

Obsługiwane aktualnie zintegrowane systemy to Subiekt GT, WAPRO MAG oraz KAMSOFT.

W celu uruchomienia tej funkcjonalności należy włączyć zapis dokumentów kasowych w ustawieniach integracji oraz dodatkowo w konfiguracji ogólnej programu.

W przypadku zmiany parametrów połączenia z bazą danych (nazwa serwera, bazy danych) należy sprawdzić ustawienia pod przyciskiem baza danych w konfiguracji programu TaxFree oraz dodatkowo konfigurację importu. Program umożliwia przechowywanie informacji o wystawionych dokumentach w odrębnej bazie danych, więc nawet jeśli korzystamy tylko z jednej bazy to konfigurację połączenia należy ustawić w dwóch miejscach.

Należy wyłączyć opcję „Importuj nazwę fiskalną towarów” – nazwa fiskalna jest to nazwa towaru wysyłana na urządzenia fiskalne,

jeśli jej nie używamy to opcja powinna zostać wyłączona.

TaxFree 5 współpracuje z wieloma różnymi systemami, w niektórych przypadkach zastosowane przez producenta rozwiązania uniemożliwiają podłączenie się do ich bazy danych i pobranie potrzebnych informacji.

W przypadku gdy Państwa programu nie ma na naszej liście, a zależy Państwu na imporcie dokumentów w TaxFree, prosimy o kontakt.

Przeanalizujemy możliwość wykonania łącznika i przedstawimy koszty wykonania.