Pomoc

Aktywność przycisku zależy od tego czy:

  • forma zwrotu podatku VAT została ustawiona jako gotówka
  • została wykonana operacja zwrot vat
  • są dodane uwagi do dokumentu taxfree i jest zaznaczona opcja „Blokuj zwrot dokumentów z uwagami” w zakładce „Inne” w konfiguracji programu TaxFree 5
  • dokument nie ma potwierdzenia wywozu w formie elektronicznej oraz jest wybrana opcja „Blokuj zwrot vat dla niepotwierdzonych” w zakładce „Elektroniczna wymiana danych”

Na niektórych komputerach po aktualizacji systemu Windows 10 program TaxFree przełączył się w tryb demonstracyjny i nie przyjmuje klucza licencyjnego. Rozwiązaniem tymczasowym problemu jest ustawienie trybu zgodności z Windows 7 (we właściwościach skrótu do programu TaxFree -> prawy przycisk myszy na ikonie skrótu i opcja właściwości)

W celu naprawienia błędu należy pobrać i zainstalować środowisko uruchomieniowe Microsoft Access Runtime.

https://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=39358

Uwaga: należy zainstalować wersję 32-bitową

Aktualizację oprogramowania TaxFree 5 należy przeprowadzić za pomocą instalatora dostępnego w sekcji pliki do pobrania.

Przed instalacją należy zamknąć uruchomione instancje aplikacji.

W przypadku pracy na kilku stanowiskach należy wykonać aktualizację na wszystkich stanowiskach, aby nie wystąpiły niezgodności używanej wersji programu.

W przypadku używania bazy danych na silniku MS Access należy użyć tego narzędzia w przypadku występowania problemów (np. nie można wykonać zwrotu vat lub dodać kontrahenta/dokumentu). https://docs.microsoft.com/pl-pl/office/troubleshoot/access/jet-compact-utility-download

Oczywiście przed naprawą wykonujemy kopię pliku bazy danych.

Program TaxFree umożliwia tworzenie dokumentów kasowych KW podczas dokonywania zwrotu VAT. Obsługiwane systemy to Subiekt GT, WAPRO MAG oraz KAMSOFT. W celu uruchomienia tej funkcjonalności należy włączyć zapis dokumentów kasowych w konfiguracji importu oraz dodatkowo w konfiguracji ogólnej programu.

W przypadku zmiany parametrów połączenia z bazą danych (nazwa serwera, bazy danych) należy sprawdzić ustawienia pod przyciskiem baza danych w konfiguracji programu TaxFree oraz dodatkowo konfigurację importu. Program umożliwia przechowywanie informacji o wystawionych dokumentach w odrębnej bazie danych, więc nawet jeśli korzystamy tylko z jednej bazy to konfigurację połączenia należy ustawić w dwóch miejscach.

Należy wyłączyć opcję „Importuj nazwę fiskalną towarów” – nazwa fiskalna jest to nazwa towaru wysyłana na urządzenia fiskalne,

jeśli jej nie używamy to opcja powinna zostać wyłączona.

TaxFree 5 współpracuje z wieloma różnymi systemami, w niektórych przypadkach zastosowane przez producenta rozwiązania uniemożliwiają podłączenie się do ich bazy danych i pobranie potrzebnych informacji.

W przypadku gdy Państwa programu nie ma na naszej liście, a zależy Państwu na imporcie dokumentów w TaxFree, prosimy o kontakt.

Przeanalizujemy możliwość wykonania łącznika i przedstawimy koszty wykonania.

 

W tym celu należy otworzyć okno konfiguracji programu i wejść w zakładkę „Rejestry dokumentów”

Bez obaw. Program nadal będzie działał i umożliwiał wystawianie dokumentów.

Do działania usługi wysyłania i odbioru dokumentów do serwisu granica.gov.pl wymagany jest aktualna aktywna licencja.

Load More