Konfiguracja TaxFree.Online oraz upgrade z TaxFree 5

By | 29/12/2021

 

1. Aplikacja po zainstalowaniu domyślnie używa lokalnego silnika bazy Firebird 3.0 embedded – po wejściu w konfigurację (zakładka serwis) można zaimportować dane z TaxFree5 z bazy Ms Access (jeśli taka była używana w TF5).
W przypadku połączeń serwerowych do Firebirda – domyślnym silnikiem jest Firebird 2.5 jednak można przełączyć na dowolny od wersji 2.5 – 4.0
W przypadku innej wersji Firebirda niż 2.5, w parametrach połączenia serwera trzeba będzie podać dodatkowo parametr określający wersję w nazwie serwera:
serwer_adres_ip:3090:firebird30
lub
serwer_adres_ip:numer_portu:firebird40 dla wersji 4.0

 2. W przypadku używania baz serwerowych po podłączeniu aplikacja wykona upgrade struktur do nowej wersji programu (Nie będzie już można pracować z programem TaxFree5, więc należy to wykonać po zakończeniu sprzedaży TaxFree w 2021 roku). Nowa wersja obsługuje jedynie rozliczenia dokumentów wystawionych w TaxFree 5.

Istnieje możliwość importu np. samych kontrahentów z TaxFree 5.

3. W zakładce Konfiguracja -> Dane Firmy należy wprowadzić nr NIP oraz pobrać pozostałe dane z GUS.

4. Założenie konta na serwerze online.taxfree.pl odbywa się przez aplikację.
Hasło należy określić samodzielnie. Po rejestracji konta należy je potwierdzić klikając na link, który otrzymacie Państwo w wiadomości email.

5. Kolejnym etapem jest aktualizacja kanału komunikacji na platformie PUESC. Instrukcja znajduje się na stronie www.taxfree.pl (tam w formularzu aktualizacji kanałów komunikacji podajemy adres email oraz to wygenerowane hasło w TaxFree.Online)

6. Pozostała konfiguracja do wykonania TaxFree.Online:
– Utworzenie miejsc sprzedaży,
– Wypełnienie listy kas online,
– Założenie kont sprzedawcom (tu trzeba podać Imię/Nazwisko oraz adres email konta w PUESC) i nadanie uprawnień
– Przypisanie kas fiskalnych oraz miejsc sprzedaży do stanowisk
7. Połączenie z oprogramowaniem (Zakładka ogólne -> Integracja)