Jak zacząć sprzedaż tax free?

O co w tym chodzi?

W największym skrócie system taxfree polega na tym, że sklep zwraca podatek VAT (cały lub część) za dokonane zakupy podróżnemu / osobie fizycznej spoza UE (po spełnieniu pewnych warunków, o których niżej). Sam proces sprzedaży wygląda podobnie jak sprzedaż na fakturę dla osoby nieprowadzącej działalności (wystawiamy paragon, a następnie do tego paragonu fakturę). W przypadku taxfree dokumentem wystawionym do paragonu jest właśnie „zwrot vat dla podróżnych”. Dokument taki wystarczy wystawić w jednym egzemplarzu. Aby nabrał „mocy”, musi zostać ostemplowany na granicy            i wrócić do sklepu. Od 1 stycznia 2022 roku jest możliwość wydawania dokumentów TaxFree wyłącznie w formie elektronicznej.

Nasze oprogramowanie wysyła dokumenty na podany adres e-mail jako załączniki PDF – dotyczy to tylko sytuacji, gdy podróżny przekracza granicę UE przez przejście graniczne na terenie Polski.

Jak rozpocząć sprzedaż TaxFree?

Firma, która zamierza prowadzić sprzedaż dla turystów „tax free”, powinna spełnić kilka warunków:

– być zarejestrowanym podatnikiem VAT,

– posiadać kasę fiskalną on-line,

– założyć konto na portalu PUESC ( www.puesc.gov.pl ),

– oznakować odpowiednio lokal (na zewnątrz oraz w środku lokalu naklejka TaxFree            i informacja dla podróżnych w czterech językach – do pobrania niżej),

– zainstalować i skonfigurować aplikację TaxFree.Online 

Program TaxFree.Online zaoszczędzi Państwu mnóstwo czasu podczas wystawiania dokumentów, zintegruje się z firmowym systemem obsługi sprzedaży oraz umożliwi wygenerowanie zestawień na potrzeby rzetelnych rozliczeń podatkowych.

Rozliczanie sprzedaży TaxFree

Opis dotyczy sytuacji, gdy firma samodzielnie dokonuje zwrotu podatku podróżnym.

Zwrot podatku przysługuje podróżnym, którzy:

– nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (ustalane na podstawie paszportu lub innego dokumentu tożsamości),

wywieźli zakupione towary poza granice UE w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu  (w stanie nienaruszonym)  i dokument został  potwierdzony przez służby celne  (potwierdzenie w formie elektronicznej w systemie TAX FREE),

– dostarczyli dokument taxfree w ciągu 10-ciu miesięcy od daty zakupu do sprzedawcy lub w przypadku dokumentu w wersji elektronicznej – pojawili się w sklepie, gdy dokument ma status „potwierdzony wywóz” w systemie TAX FREE PUESC,

– w przypadku wywozu towarów przez inne niż Polska państwo UE kupujący powinien otrzymać dokument w formie papierowej i zwrócić go sprzedawcy w ciągu 10 miesięcy od daty zakupu z potwierdzeniem wywozu – pieczęcią służb celnych, aby uzyskać zwrot podatku,

– zwrotu podatku VAT w formie bezgotówkowej sprzedawca może dokonać w przypadku otrzymania  elektronicznego potwierdzenie wywozu towarów z systemu PUESC.

Rozliczenie podatku VAT z Urzędem Skarbowym następuje podczas składania deklaracji VAT. W przypadku gdy zwrot podatku został dokonany przed złożeniem deklaracji VAT za dany okres, sprzedaż taką opodatkowuje się wg stawki 0% i wykazuje w pozycji 23 deklaracji VAT. Program TaxFree umożliwia wydruk rejestru dokonanych zwrotów za podany okres sprzedaży wraz z uwzględnieniem okresu zwrotu podatku. W przypadku zwrotu podatku za miesiące już rozliczone należy złożyć korektę deklaracji VAT za odpowiedni okres (w ciągu 10 miesięcy od daty dostawy). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wypełnienia dokumentu TaxFree, gdyż błędy mogą spowodować poważne konsekwencje podatkowe.

Rozliczanie prowizji

Ustawodawca umożliwia sprzedawcom pobieranie prowizji za zwrot podatku VAT. Informacja o tym powinna być przekazana klientom, aby uniknąć nieporozumień. Prowizję potrąca się z kwoty podatku wypłacanej w gotówce bądź innej formie rozliczenia z podróżnym. 

Pobieranie prowizji przy zwrocie podatku sprawi, że korzystanie z naszego oprogramowania będzie dla Państwa firmy bezkosztowe.

Wyrok WSA w Krakowie z 2018 roku dotyczący opodatkowania prowizji stawką VAT:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/846420F96E

Wzór naklejki do oznakowania lokalu