Zmiany w programie

TaxFree.Online

6.0.1.308
– [ZMIANA] Reorganizacja menu w rejestrze,
– [DODANO] Weryfikacja numeru rachunku bankowego przy wystawianiu dokumentu,
– [DODANO] Możliwość edycji numeru rachunku w dokumencie w rejestrze,
– [DODANO] Możliwość zmiany rejestru dokumentów podczas logowania
– [POPRAWIONO] Raport błędów przed wydrukiem raportu
– [DODANO] Możliwość zmiany rejestru w oknie poprawiania dokumentu

6.0.1.307
– [POPRAWIONE] zapis klienta w IBiznes/Firmatec
– [POPRAWIONE] import nazwy długiej z WAPRO MAG

6.0.1.306

– [DODANO] Możliwość umieszczenia dodatkowych informacji na dokumencie TAXFREE z automatycznym tłumaczeniem

-[DODANO] Integracja z wFirma.pl

-[DODANO] Wysyłanie przez API informacji po unieważnieniu dokumentu

-[POPRAWIONO] Rejestrowanie zaliczek WAPRO / SUBIEKT GT – zaliczki tworzą rozrachunki

-[DODANO] Obsługa dokumentów kasowych oraz wielu firm w IBiznes / Firmatec

-[POPRAWIONO] KSAOW – filtr na aktywne typy dokumentów finansowych + ID wyświetlane na liście

 

6.0.1.305
– [NEXO] import nr-u dokumentu dodatkowo z pola PESEL

6.0.1.304

– [POPRAWIONO] Dodawanie kontrahenta w Subiekt GT

6.0.1.303
– [DODANO] filtrowanie dokumentów kontrahenta zaznaczonego w rejestrze (CTRL+K)
– [DODANO] optymalizacja ustawień komunikacji z PUESC
– [DODANO] możliwość używania skanera dokumentów bezpośrednio w oknie dokumentu
– [DODANO] opcja do generowania raportów automatycznych jako CSV/XLS
– [DODANO] opcja tworzenia symbolu klienta w Subiekt GT z numeru dokumentu
– [POPRAWIONO] inicjalizacja bazy Subiekt GT przy dodawaniu zaliczki

6.0.1.302
– [DODANO] filtrowanie w rejestrze po grupie klienta
– [POPRAWIONO] wyświetlanie informacji o statusie dokumentu

6.0.1.301
– [DODANO] na wydruku raportu kolumny „Data wywozu” oraz „Status”

6.0.1.300

-[POPRAWIONO] Działanie filtra w rejestrze

6.0.1.299
– [DODANO] Raport dokumentów do zwrotu z inną formą płatnośći z numerem rachunku/karty (funkcja dostępna w rejestrze dokumentów „Raport dokumenty do zwrotu inna forma”)
– [DODANO] Możliwość tworzenia własnych zakładek w rejestrze
– [DODANO] Blokowanie sprzedaży/zwrotu klientom

6.0.1.298

– [DODANO] API wychodzące umożliwiające przekazywanie informacji o wystawionym dokumencie na zewnętrzny serwer

6.0.1.297
– Dodany import z pliku DBF

6.0.1.295
– [OPTIMA ERP] Import danych klienta z paragonu

6.0.1.292
– [DODANO] Możliwość wystawiania KP na przyjęte zaliczki z listy klientów
– [DODANO] Uruchamianie aplikacji w trybie generowania i wysyłki raportów
6.0.1.291
– [DODANO] W raportach CSV dodano oddzielny raport zawierający dokumenty z formą zwrotu podatku inną niż gotówka (zawiera wszystkie dokumenty o statusach P lub Pc)

 

6.0.1.290
– [DODANO] Eksport danych z rejestru do pliku Excel (xlsx)
– [DODANO] Możliwość wysyłania informacji o wystawionym dokumencie na zewnętrzny serwer

6.0.1.289
– [SUBIEKTGT] naprawiono możliwość wyboru magazynu przy włączonym powiązaniu użytkowników
– [DODANO] możliwość częściowego zwrot VATdla dokumentów o statusie „wprowadzony” przez zmianę ilości na pozycjach dokumentu

6.0.1.288
– [COMARCH XL] poprawione odświeżanie dokumentów
– zapamiętywanie ustawionego kraju wywozu przy zwrot VAT
– wyłączenie obsługi starych dokumentów (sprzed 2022)

6.0.1.287
– [HERMESSQL] naprawiona integracja

6.0.1.286
– [WAPRO] Import nazwy długiej towaru (opcja w ustawieniach)
– [WAPRO] Poprawiony zapis dokumentów kasowych przy włączonej klasyfikacji
Komunikacja z PUESC – wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź do 5 minut
– [DODANO] możliwość importu dokumentu z PUESC wg numeru w oknie dodawania dokumentu w przypadku komunikatu o zarejestrowanym numerze (najczęściej przy braku odpowiedzi z PUESC)
– [DODANO] Import z PUESC po numerze UNS

6.0.1.285
– [DODANO] [HERMES/SYRIUSZ] zapis dokumentów kasowych
– [DODANO] Zapamiętywanie położenia okna komunikacji z PUESC

6.0.1.284
– [DODANO] [HERMES/SYRIUSZ] możliwość określenia typu paragonu
– [POPRAWIONO] Błąd przy imporcie z WAPRO MAG przez operacje dodatkowe, komunikat przy imporcie

6.0.1.283
– [DODANO] Integracja z programem HERMES firmy SYRIUSZ
– [DODANO] Przed wykonaniem raportu wyświetlanie informacji o błędach w dokumentach (brak daty zwrotu, brak dokumentu kasowego)
– [DODANO] Wyszukiwanie dokumentów w rejestrze po numerze seryjnym
– [DODANO] Stawka VAT 0% na raporcie
– [DODANO] Możliwość utworzenia kopii dokumentu
– [DODANO] Blokada podania daty późniejsze niż aktualna przy poprawianiu dokumentu
– [POPRAWIONO] WAPRO MAG – nieprawidłowe działanie filtra na wszystkie dokumenty w oknie importu
– [POPRAWIONO] NEXO – błąd nieprawidłowa data urodzenia w przypadku niestandardowych ustawień systemu Windows
– [POPRAWIONO] Zapis dokumentów w formacie XML w trybie awaryjnym (jednostki miary oraz data dokumentu)
– [POPRAWIONO] Komunikat błędu podczas weryfikacji dokumentu na PUESC był zbyt długi – skrócony do max.200 znaków
– [POPRAWIONO] Mechanizm importu klientów z systemu integrowanego w przypadku gdy np. zostanie podłączona inna baza danych
– [ZMIANA] Wyłączenie funkcji Taxfree 5 dotyczących starych dokumentów (sprzed 2021)

6.0.1.282
– usprawniono działanie funkcji zwrot VAT w przypadku braku odpowiedzi z PUESC, po zatwierdzeniu zwrotu.
Teraz można od razu sprawdzić status takiego dokumentu i dokończyć operację bez konieczności poprawiania dokumentu.

6.0.1.281
– [POPRAWIONO] SubiektGT zakładanie kontrahentów przy wystawianiu KW (długie nazwisko, identyfikacja po numerze dokumentu)

6.0.1.280
– [POPRAWIONO] Zakładanie kontrahentów (WAPRO MAG)
6.0.1.279
– [ZMIANA] Dodano import wszystkich wymaganych danych klienta z NEXO,
– [POPRAWIONO] Obsługa przełącznika identyfikacja klienta po numerze dokumentu (WAPRO MAG)

6.0.1.278
– [NAPRAWIONO] SUBIEKT NEXO – import danych 

6.0.1.277
– [DODANO] SUBIEKT NEXO – import danych kontrahenta z paragonu imiennego
– [ZMIANA] PUESC umożliwia wreszcie przesyłanie dokumentów z kwotą vat zgodną z paragonem, więc dostosowujemy do tego program
– [DODANO] filtr w rejestrze na dokumenty unieważnione oraz bez potwierdzenia (status B)
– [ZMIANA] podczas skanowania paszportu przy użyciu skanera MRZ dodatkowo jest sprawdzana w kartotece data urodzenia przy wyszukiwaniu klienta do aktualizacji danych

– [DODANO] możliwość uruchamiania programu AnyDesk

6.0.1.276
– [DODANO] Tryb awaryjny umożliwiający zapis dokumentu do pliku xml, który można wczytać do formularza TAXFREE na puesc.gov.pl

6.0.1.275
– [POPRAWIONO] Rejestrowanie dokumentów kasowych w WAPRO MAG (nieprawidłowo ustawiona kasa)
– [ZMIANA] Zaznaczanie/odznaczanie dokumentów w rejestrze za pomocą klawisza Ins
– [POPRAWIONO] Wydruk rejestru

6.0.1.274
– [DODANO] Integracja z Fakturownia.pl

6.0.1.273
– [POPRAWIONO] Błąd importu dokumentów z PUESC
– [POPRAWIONO] Wydruk rejestru sprzedaży z uwzględnieniem wartości z dokumentów z częściowym potwierdzeniem wywozu
– [DODANO] Na wydruku dokumentów o statusie innym niż W, informacja o statusie dokumentu oraz pozycji (dla statusu Pc)

6.0.1.272
– [POPRAWINO] wyszukiwanie kontrahentów
– [POPRAWIONO] filtrowanie wg kontrahentów (okno z listą wyświetlane było pod oknem filtrów)
– [ZMIANA] mechanizm synchronizacji czasu
– [POPRAWIONO] wyświetlanie szczegółów pozycji dla dokumentów o statusie Pc (potwierdzony częściowo)

– [DODANO] wyświetlanie stanu konta w oknie wystawiania dokumentu

6.0.1.271
– [WAPRO] Dodano możliwość identyfikacji klienta w Magu wyłącznie po numerze dokumentu tożsamości (opcja do włączenia w ustawieniach integracji)
– [POPRAWIONO] Aktualizacja plików raportów w przypadku korzystania z przełącznika /S

6.0.1.270
– [DODANO] Integracja z Systim.pl
– [POPRAWIONO] Odświeżanie listy kontrahentów (F5)

6.0.1.269
– [DODANO] Integracja z iBiznes ( Firmatec )
– [SUBIEKTGT] Możliwość wyłączenia importu usług z paragonu
– [POPRAWIONO] Zmiana hasła przez użytkownika
– [POPRAWIONO] Komunikaty przy weryfikacji komunikacji
– [POPRAWIONO] Sprawdzenie importu paragonu z DGCS
– [DODANO] Monitorowanie pracy serwerów PUESC oraz online.taxfree.pl
– [DODANO] Możliwość wprowadzania numerów seryjnych towarów (nr jest dodawany do nazwy), wymaga włączenia w konfiguracji (zakładka „Inne”)
– [SUBIEKTG] Możliwość podania cechy towaru, dla której będzie automatycznie wyświetlane okno do wprowadzenia numeru seryjnego

 

6.0.1.267

– [POPRAWIONO] odczyt ustawień integracji z MotoFirma

– [ZMIANA] zmieniona kontrolka do wprowadzania daty urodzenia

– [POPRAWIONO] komunikat błędu przy dodawaniu kontrahenta ( SQLSERVER )

6.0.1.266
– [ZMIANA] funkcja eksport/import dokumentów w rejestrze dodano możliwość przerwania importu
– [ZMIANA] import dokumentów z PUESC nie wymaga trybu serwisowego – użytkownik powinien mieć odpowiednie uprawnienie. Tryb serwisowy wymagany jest tylko do usuwania dokumentów.

– [ZMIANA] po imporcie dokumentu z PUESC o statusie R automatycznie pojawi się okno do wprowadzenia daty rozliczenia (jeśli data nie została wypełniona w wyniku błędu komunikacji lub dokument nie był rozliczany w programie)
– [ZMIANA] dodatkowy parametr wyłączający wyświetlanie okna z nadanym numerem UNS gdy nie jest włączona weryfikacja statusu dokumentu na PUESC
– [ZMIANA] przycisk „Drukuj” jest domyślnym w oknie wydruku/wysyłki mailem
– [ZMIANA] ponowny import paragonu w czasie wystawiania dokumentu automatycznie skasuje już zaimportowane pozycje
– [POPRAWIONO] oznaczenie aktywnego filtra okresu sprzedaży
– [DODANO] obsługę statusu dokumentów w czasie odprawy od 25.07
– [DODANO] integracja z MotoFirma (https://moto-firma.pl/)
– [DODANO] integracja z Comarch XL

6.0.1.264
– [DODANO] możliwość automatycznego zamykania okna komunikacji jeśli nie wystąpił błąd komunikacji z PUESC (opcję można włączyć w konfiguracji, zakładka inne)
– [POPRAWIONO] Błędny komunikat przy rozliczaniu dokumentu bez KW,
– [DODANO] Filtr w rejestrze na formę zwrotu podatku,
– [DODANO] Możliwość „ręcznego” dodania dokumentu w rejestrze wystawionego przed 01.01.2022
– [POPRAWIONO] Zbiorczy import dokumentów z PUESC

6.0.1.262
– [STREAMSOFT] poprawiona obsługa tabel bez praw dostępu

6.0.1.261
– [STREAMSOFT] poprawiony zapis konfiguracji importu danych kontrahentów

6.0.1.260
– [SUBIEKTGT] poprawka zapisu dokumentów kasowych
– [DODANO] Wyświetlanie informacji o numerach wystawionych dokumentów kasowych

6.0.1.259
– [ZMIANA] status dokumentu przy zwrot VAT będzie pobierany bez pytania jeśli nie był wcześniej sprawdzany lub odebrany z PUESC

6.0.1.258
– [KAMSOFT] dodano wybór typu operacji kasowej zapisywany w RPKS,
– dodano weryfikację statusu na PUESC przy wywołaniu funkcji „Zwrot VAT” z głównego okna programu,

– naprawiono błąd pojawiający się przy weryfikacji statusu na PUESC

6.0.1.257
– [STREAMSOFT] Dodano możliwość przeniesienia nazwy krótkiej lub długiej z systemu na dokument TAX FREE
– [SUBIEKTGT] Możliwość połączenia użytkowników TaxFree.Online z użytkownikami w Subiekt GT (automatyczne przypisanie kasy oraz domyślnego magazynu

6.0.1.256
– [DODANO] Możliwość zmniejszenia zwracanej kwoty podatku VAT (w przypadku przyjmowania zwrotu towaru)
– [DODANO] Możliwość włączenia/wyłączenia importu pozycji ze stawką VAT 0% (wcześniej nie było to możliwe z powodu ograniczeń na PUESC)

6.0.1.255
– [POPRAWIONO] weryfikacja czasu na serwerze z uwzględnieniem czasu letniego
– [DODANO] skrót klawiszowy do sprawdzania statusu dokumentu w rejestrze (CTRL + S)
– [DODANO] możliwość podania nr-u telefonu do powiadomień SMS
– [POPRAWIONO] eksport raportu w formacie CSV
– [DODANO] KAMSOFT w oknie importu dodano wyszukiwanie dokumentów po numerze paragonu/klienta

6.0.1.253
– [WAPRO MAG] poprawka logowania hasłem programu WAPRO MAG gdy program TaxFree.Online nie jest uruchamiany przez operacje dodatkowe

6.0.1.252

– [POPRAWKA] działanie filtra dokumentów do zwrotu w rejestrze
– [POPRAWKA] możliwość usuwania pustego rejestru

6.0.1.251

– [POPRAWKA] prowizja przy zwrocie nie była pobierana z dokumentu tylko z ustawień
– [POPRAWKA] eksport zwróconych dokumentów w formacie csv

6.0.1.250

– [DODANO] możliwość wyłączenia weryfikacji statusu dokumentu po wysłaniu do PUESC 
– [DODANO] możliwość ponawania weryfikacji statusu dokumentu po wysłaniu
– [ZMIANA] weryfikacja statusu po wysłaniu jest uruchamiana automatycznie po odebraniu UNS (nie trzeba zamykać okna z informacją o UNS)
– [DODANO] zapamiętywanie ustawienia poziomu powiększenia podglądu wydruku

6.0.1.249
– [POPRAWIONO] Wyświetlanie niewypełnionych pól dat zwrotu oraz wywozu w oknie poprawiania dokumentów w rejestrze

6.0.1.246
– [KAMSOFT] opcja numeracji dokumentów kasowych wg. programu KSAOW, poprawiony zapis w raporcie i dokumentach kasowych
– [DODANO] wyświetlanie informacji o stanie konta gdy jest poniżej ustawionego progu
– [DODANO] możliwość wyłączenia kontroli ustawienia daty/czasu w komputerze (serwis)
– [DODANO] automatyczne raporty miesięczne sprzedaży/zwrotu VAT wysyłane mailem
– [DODANO] raporty miesięczne z poziomu rejestru (sprzedaż/zwrot vat)

6.0.1.244
– poprawki dotyczące pracy programu na Windows Server 2012 / 2016
– aktualizacja bibliotek SSL
– [KAMSOFT] poprawka zapisów dokumentów kasowych w tabeli RPKS
– [DODANO] eksport/import dokumentów z rejestru

6.0.1.243
– Obsługa ENOVA z bazą UNICODE
6.0.1.242
– Wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź z serwera przy imporcie dokumentów z PUESC
6.0.1.241
– [DODANO] Możliwość sprawdzenia statusu na dla wszystkich zaznaczonych (klawisz spacji) dokumentów w rejestrze
– [DODANO] Lista kontrahentów pole data urodzenia
– [DODANO] Rejestr dokumentów wyświetlanie pola z nazwiskiem osoby, która wystawiła dokument

6.0.1.240
– [DODANO] Powiadomienia wysyłane na podany adres email podróżnego po zmianie status dokumentu na PUESC   ( opis funkcji )
– [DODANO] import zbiorczy dokumentów z PUESC  ( opis funkcji )

6.0.1.239
– Blokada możliwości zwrotu podatku z datą późniejszą niż aktualna
6.0.1.238
– Wyłączenie wysyłania ulicy miejsca sprzedaży jeśli nie jest wypełniona
– [WAPRO] Odczyt przełącznika lista wyboru kas

6.0.1.237
– [DODANO] Dodatkowa weryfikacja nadanego UNS pod względem daty i czasu oraz unikalności
– [DODANO] Dodatkowa weryfikacja statusu po wysłaniu dokumentu.
– [DODANO] Instalacja AnyDesk
6.0.1.236
– [DODANO] Obsługa ręcznych skanerów do paszportów (MRZ)
– [DODANO] [WAPRO] Logowanie hasłem z programu WAPRO MAG do TaxFree.Online
– [DODANO] Możliwość uzupełnienia dokumentów w rejestrze (tryb serwisowy)
– [DODANO] Integracja Retilia (K2SQL)
– [DODANO] Filtr w rejestrze dokumentów na dokumenty z potwierdzonym wywozem

6.0.1.232
– [NAPRAWIONO] KAMSOFT zapis KW
– [NAPRAWIONO] Wydruk dokumentów wystawionych przed 1.1.2022
– [DODANO] Kontrola struktury bazy danych (Serwis)

6.0.1.231

– [DODANO] Tryb serwisowy z możliwością poprawiania dokumentów w rejestrze (np. brakujące daty wywozu wykasowane na PUESC)
– [DODANO] import w rejestrze dokumentów z PUESC (brakujących w rejestrze po ostatniej awarii systemu PUESC)
– [DODANO] możliwość ponownego wystawienia KW do rozliczonego dokumentu
– [DODANO] możliwość usuwania dokumentów (w trybie serwisowym)
– [ZMIANA] przełącznik do pracy terminalowej – domyślnie ustawia nazwę stanowiska=nazwa zalogowanego użytkownika
– [ZMIANA] WAPRO MAG – możliwość mapowania użytkowników programu MAG na TaxFree (umożliwia uruchomienie programu TaxFree.Online
z listy operacji dodatkowych bez wymogu logowania)
– [ZMIANA] możliwość wyłączenia kontroli uprawnień do stanowisk dla użytkowników

– [NAPRAWIONO] Kontrola danych kontrahenta, kraj wydania dokumentu podróżnego może być dowolnym krajem świata
– [NAPRAWIONO] Zapis KW w KAMSOFT
– [NAPRAWIONO] Automatyczny wydruk KW po zwrocie VAT
– [DODANO] Kontrolę ustawienia zegara w komputerze (jedna z przyczyn błędu 500)
– [DODANO] Weryfikację przypisania rejestru do stanowiska
– [DODANO] Wersja SAMODZIELNA z kartotekami towarów
– [ZMIANA] Zwiększono maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź serwera PUESC

– [DODANO] Kontrola danych kontrahenta (kod kraju, paszport) wyświetlanie informacji o błędnych wartościach
– [DODANO] Weryfikacja ustawienia daty i czasu na komputerze
– [POPRAWIONO] Eksport do Rewizor GT
– [POPRAWIONO] Integracja z Comarch Optima

6.0.1.227

– [NAPRAWIONO] Kolor wyświetlania dokumentów potwierdzonych
– [DODANO] Integracja Comarch Optima
– [DODANO] DGCSSystem odczyt numeru paragonu fiskalnego
– [DODANO] Pobieranie status dokumentu przy częściowym potwierdzeniu wywozu
– [NAPRAWIONO] Czcionki w dokumentach PDF

6.0.1.225
– [ZMIANA] Wyświetlanie informacji w rejestrze dostosowano do wyglądu na PUESC
– [NAPRAWIONO] Obsługa częściowego zwrotu VAT

6.0.1.224
– [ZMIANA] Okno podglądu wydruku
– [DODANO] Parametr wywołania aplikacji (/RDP:) do pracy terminalowej
– [NAPRAWIONO] Konfiguracja ustawienia integracji dla stanowiska
– [DODANO] Możliwość podejrzenia hasła
– [DODANO] WAPRO możliwość ustawienia kasy i magazynu w oknie konfiguracji integracji
– [DODANO] SUBIEKT GT możliwość ustawienia kasy i magazynu w oknie konfiguracji integracji
– [NAPRAWIONO] PC-POS7 wyłączono integrację z PostgreSQL (nieobsługiwany) i zmieniono na Sql Server
– [NAPRAWIONO] Sporadyczne błędne sumowanie wartości netto w pozycji
– [DODANO] Automatyczne aktualizacje bezpośrednio z aplikacji

6.0.1.223
– [NAPRAWIONO] zapis KW/KP w rejestrze przy zwrocie vat
– [NAPRAWIONO] WAPRO zapis KW/KP na podany kod kontrahenta
– [ZMIANA] wyłączono weryfikację adresu przy imporcie WAPRO/INSERT,
– [DODANO] zamiana kraju na kod ISO podczas importu kontrahenta
– [NAPRAWIONO] zablokowany eksport do PDF z podglądu wydruku,
– [ZMIANA] zmodyfikowano wygląd raportu na bardziej czytelny
– [NAPRAWIONO] konfiguracja/rejestry/numeracja wg systemu integrowanego

6.0.1.222

– [DODANO] parametr do importu numeru paragonu z systemu integrowanego
– [DODANO] WAPRO aktualizacja ustawienia programu jako operacja dodatkowa
– [DODANO] WAPRO wybór domyślnej głównej kasy
– [DODANO] integracja z DGCSSystem
– [NAPRAWIONO] wydruk dokumentów
– [NAPRAWIONO] zapamiętywanie ustawienia podglądu wydruku dokumentu po wysłaniu do PUESC
– [NAPRAWIONO] zapis dokumentów

6.0.1.220

– [NAPRAWIONO] konfiguracja połączenia z WAPRO MAG
– [NAPRAWIONO] pomijanie usług na paragonie WAPRO MAG
– [DODANO] domyślne pomijanie importowanych pozycji ze stawką vat 0%
– [DODANO] testowanie komunikacji z PUESC (Konfiguracja -> Serwis)
– [DODANO] zbiorczy odbiór zmian statusów dokumentów z PUESC (w rejestrze dokumentów)
– [DODANO] opisowe komunikaty informujące o błędach komunikacji

6.0.1.219
– [DODANO] podpowiedzi w oknie wystawiania dokumentu
– [DODANO] weryfikacja wieku kontrahenta
– [DODANO] ADMIN ma domyślnie uprawnienia do wszystkich funkcji
– [NAPRAWIONO] obsługa uwag do dokumentów w rejestrze
– [NAPRAWIONO] parametry połączenia do WAPRO MAG (nie jest już wymagane podawanie portu jeśli jest domyślny)
– [NAPRAWIONO] zwrot VAT i wystawianie dokumentów KW do dokumentów z TaxFree 5
– [NAPRAWIONO] podgląd dokumentu z TaxFree 5 przez wydruk

6.0.1.218
– [DODANO] integracja z PC-BIZNES PRO/PRESTIŻ StreamSoft
– [NAPRAWIONO] błędny identyfikator stanowiska przy połączeniu przez zdalny pulpit
– [NAPRAWIONO] zapis ustawień drukarek do taxfree i dokumentów kasowych
– [NAPRAWIONO] wyświetlanie w rejestrze danych kontrahentów po aktualizacji bazy z TaxFree 5
6.0.1.216
– [NAPRAWIONO] brak przycisku zamykania okna w konfiguracji połączenia bazy danych
6.0.1.215
– [NAPRAWIONO] łączność z SQL SERVER

TaxFree 5 ( wersja archiwalna )

Zmiany w wersji 5.6.5.242 (kwiecień 2021):

 • wyłączony wymóg instalacji dodatkowej biblioteki do połączeń z SQLServer

Zmiany w wersji 5.6.5.240 (styczeń 2021):

 • obsługa Subiekt GT w wersji 1.66

Zmiany w wersji 5.6.5.239 (październik 2020):

 • obsługa WAPRO MAG w wersji 8.60.2
 • obsługa Subiekt GT w wersji 1.62
 • możliwość pomijania usług podczas importu paragonu (WAPRO MAG / Subiekt GT)

Zmiany w wersji 5.6.5.232 (luty 2020):

 • poprawka sprawdzania dostępnych aktualizacji
 • poprawka drukowania kodu kreskowego na dokumencie
 • eksport wydruków w formatach Excel / OpenOffice

Zmiany w wersji 5.6.4.231 (grudzień 2019):

 • obsługa WAPRO MAG w wersji 8.50.2
 • integracja z ERPLY.COM

Zmiany w wersji 5.6.3.228 (maj 2019):

 • poprawka dotycząca usuwania dokumentów w rejestrze
 • obsługa skanera dokumentów identyfikacyjnych ( MRZ OCR )
 • dodatkowe ustawienia eksportu EPP dla programu RachmistrzGT
 • poprawiony zapis KW w programach KAMSOFT

Zmiany w wersji 5.6.2.227 (listopad 2018):

 • obsługa programu WAPRO MAG w wersji 8.42

Zmiany w wersji 5.5.91.195 (grudzień 2016):

 • obsługa paragonów utworzonych z WZ (Hermes SQL)
 • możliwość blokowania wystawiania dokumentów kontrahentowi
 • wyświetlanie uwag kontrahenta

Zmiany w wersji 5.5.89.193 (lipiec 2016):

 • obsługa programu Subiekt NEXO w wersji 11.0.1

Zmiany w wersji 5.5.88.190 (maj 2016):

 • zmiana minimalnej wartości dokumentu na 300,- zgodnie z rozporządzeniem MF
 • poprawki dotyczące uruchamiania wielu instancji programu w systemach 64-bitowych

Zmiany w wersji 5.4.83.160 (sierpień 2015):

 • wydruk kodu QR z danymi klienta
 • odczyt danych klienta z kodu QR
 • poprawiony zapis ustawień filtrów w rejestrze
 • optymalizacja obsługi bazy danych
 • obsługa APTEKA EUROSOFT

Zmiany w wersji 5.4.78.136 (styczeń 2015):

 • możliwość ustawienia domyślnej kategorii (wersja SAMODZIELNA)
 • [PCBIZNES] dodano wyświetlanie informacji o ustawionym miejscu sprzedaży
 • integracja dla sklepu Decathlon (TP.NET)
 • dodana obsługa programu Optima ERP (Comarch)
 • konfiguracja importu w Hermes SQL inna dla każdego użytkownika
 • eksport danych do Rewizor GT ( wymagana licencja )
 • obsługa programu Faktura MEGATECH z bazą MSACCESS

Zmiany w wersji 5.4.69.120:

 • dodana obsługa importu dokumentów z Subiekt NEXO
 • dodany wydruk upoważnienia do odbioru zwrotu podatku (należy włączyć tę opcję w konfiguracji programu)

Zmiany w wersji 5.4.67.115:

 • poprawiony import ze SmallBussinessa
 • możliwość mapowania kategorii z programu sprzedaży do kategorii TaxFreedotyczy wersji Samodzielnej, WF-MAG Windows, Subiekt GT oraz SmallBussiness

Zmiany w wersji 5.4.64.111:

 • dodano moduł archiwizacji bazy danych dla sterownika MSAccess

Zmiany w wersji 5.4.61.104:

 • Import z pliku DBF
 • Poprawiona obsługa błędów przy komunikacji z UC
 • Obsługa kraju wydania dokumentu (np. dla kart MRG)
 • Poprawiony zapis KW w programie KSAOW (Kamsoft)

Zmiany w wersji 5.4.59.102:

 • TaxFree – opcja ręcznego potwierdzania dokumentu
 • Subiekt GT + opcja importu nazwy fiskalnej
 • Obsługa KAMSOFT KAOW
 • Używanie nr-u paragonu jako nr-u dokumentu (jeśli import obsługuje)
 • Automatyczne otwieranie listy asortymentowej przy dodawaniu pozycji (wersja samodzielna)
 • Filtr w rejestrze na kontrahenta
 • Dodatkowy raport z danymi kontrahenta

Zmiany w wersji 5.3.57.94:

 • podsumowanie wszystkich rejestrów w formie tabelki
 • filtrowanie w rejestrze wg kontrahenta

Zmiany w wersji 5.3.54.88:

 • obsługa programu KSAOW Kamsoft
 • możliwość nadawania numerów TaxFree wg numerów paragonów
 • w wersji samodzielnej dodana możliwość automatycznego
  otwierania listy towarów przy dodawaniu pozycji do dokumentu
 • możliwość „ręcznego” oznaczenia dokumentu jako
  potwierdzony w rejestrze

Zmiany w wersji 5.3.51.84:

 • rozszerzone pola na wydruku
 • możliwość regulowania wielkości czcionki nagłówka firmowego
 • poprawiona obsługa PC-POS 7
 • zaktualizowany moduł transmisji danych do UC
 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika

Zmiany w wersji 5.2.46.78:

 • dodana obsługa programu Subiekt dla Windows
 • w raporcie sprzedaży dodano oznacznie dokumentów
  niepotwierdzonych (jeśli jest włączona wymiana danych z UC)