Zmiany w programie

TaxFree.Online

6.0.1.229 (aktualnie dostępna jako wersja testowa)

– [DODANO] Kontrola danych kontrahenta (kod kraju, paszport) wyświetlanie informacji o błędnych wartościach
– [DODANO] Weryfikacja ustawienia daty i czasu na komputerze
– [POPRAWIONO] Eksport do Rewizor GT 
– [POPRAWIONO] Integracja z Comarch Optima

6.0.1.227

– [NAPRAWIONO] Kolor wyświetlania dokumentów potwierdzonych
– [DODANO] Integracja Comarch Optima
– [DODANO] DGCSSystem odczyt numeru paragonu fiskalnego
– [DODANO] Pobieranie status dokumentu przy częściowym potwierdzeniu wywozu
– [NAPRAWIONO] Czcionki w dokumentach PDF

6.0.1.225
– [ZMIANA] Wyświetlanie informacji w rejestrze dostosowano do wyglądu na PUESC
– [NAPRAWIONO] Obsługa częściowego zwrotu VAT

6.0.1.224
– [ZMIANA] Okno podglądu wydruku
– [DODANO] Parametr wywołania aplikacji (/RDP:) do pracy terminalowej
– [NAPRAWIONO] Konfiguracja ustawienia integracji dla stanowiska
– [DODANO] Możliwość podejrzenia hasła
– [DODANO] WAPRO możliwość ustawienia kasy i magazynu w oknie konfiguracji integracji
– [DODANO] SUBIEKT GT możliwość ustawienia kasy i magazynu w oknie konfiguracji integracji
– [NAPRAWIONO] PC-POS7 wyłączono integrację z PostgreSQL (nieobsługiwany) i zmieniono na Sql Server
– [NAPRAWIONO] Sporadyczne błędne sumowanie wartości netto w pozycji
– [DODANO] Automatyczne aktualizacje bezpośrednio z aplikacji

6.0.1.223
– [NAPRAWIONO] zapis KW/KP w rejestrze przy zwrocie vat
– [NAPRAWIONO] WAPRO zapis KW/KP na podany kod kontrahenta
– [ZMIANA] wyłączono weryfikację adresu przy imporcie WAPRO/INSERT,
– [DODANO] zamiana kraju na kod ISO podczas importu kontrahenta
– [NAPRAWIONO] zablokowany eksport do PDF z podglądu wydruku,
– [ZMIANA] zmodyfikowano wygląd raportu na bardziej czytelny
– [NAPRAWIONO] konfiguracja/rejestry/numeracja wg systemu integrowanego

6.0.1.222

– [DODANO] parametr do importu numeru paragonu z systemu integrowanego
– [DODANO] WAPRO aktualizacja ustawienia programu jako operacja dodatkowa
– [DODANO] WAPRO wybór domyślnej głównej kasy
– [DODANO] integracja z DGCSSystem
– [NAPRAWIONO] wydruk dokumentów
– [NAPRAWIONO] zapamiętywanie ustawienia podglądu wydruku dokumentu po wysłaniu do PUESC
– [NAPRAWIONO] zapis dokumentów

6.0.1.220

– [NAPRAWIONO] konfiguracja połączenia z WAPRO MAG
– [NAPRAWIONO] pomijanie usług na paragonie WAPRO MAG
– [DODANO] domyślne pomijanie importowanych pozycji ze stawką vat 0%
– [DODANO] testowanie komunikacji z PUESC (Konfiguracja -> Serwis)
– [DODANO] zbiorczy odbiór zmian statusów dokumentów z PUESC (w rejestrze dokumentów)
– [DODANO] opisowe komunikaty informujące o błędach komunikacji

6.0.1.219
– [DODANO] podpowiedzi w oknie wystawiania dokumentu
– [DODANO] weryfikacja wieku kontrahenta
– [DODANO] ADMIN ma domyślnie uprawnienia do wszystkich funkcji
– [NAPRAWIONO] obsługa uwag do dokumentów w rejestrze
– [NAPRAWIONO] parametry połączenia do WAPRO MAG (nie jest już wymagane podawanie portu jeśli jest domyślny)
– [NAPRAWIONO] zwrot VAT i wystawianie dokumentów KW do dokumentów z TaxFree 5
– [NAPRAWIONO] podgląd dokumentu z TaxFree 5 przez wydruk

6.0.1.218
– [DODANO] integracja z PC-BIZNES PRO/PRESTIŻ StreamSoft
– [NAPRAWIONO] błędny identyfikator stanowiska przy połączeniu przez zdalny pulpit
– [NAPRAWIONO] zapis ustawień drukarek do taxfree i dokumentów kasowych
– [NAPRAWIONO] wyświetlanie w rejestrze danych kontrahentów po aktualizacji bazy z TaxFree 5
6.0.1.216
– [NAPRAWIONO] brak przycisku zamykania okna w konfiguracji połączenia bazy danych
6.0.1.215
– [NAPRAWIONO] łączność z SQL SERVER

TaxFree 5 ( wersja archiwalna )

Zmiany w wersji 5.6.5.242 (kwiecień 2021):

 • wyłączony wymóg instalacji dodatkowej biblioteki do połączeń z SQLServer

Zmiany w wersji 5.6.5.240 (styczeń 2021):

 • obsługa Subiekt GT w wersji 1.66

Zmiany w wersji 5.6.5.239 (październik 2020):

 • obsługa WAPRO MAG w wersji 8.60.2
 • obsługa Subiekt GT w wersji 1.62
 • możliwość pomijania usług podczas importu paragonu (WAPRO MAG / Subiekt GT)

Zmiany w wersji 5.6.5.232 (luty 2020):

 • poprawka sprawdzania dostępnych aktualizacji
 • poprawka drukowania kodu kreskowego na dokumencie
 • eksport wydruków w formatach Excel / OpenOffice

Zmiany w wersji 5.6.4.231 (grudzień 2019):

 • obsługa WAPRO MAG w wersji 8.50.2
 • integracja z ERPLY.COM

Zmiany w wersji 5.6.3.228 (maj 2019):

 • poprawka dotycząca usuwania dokumentów w rejestrze
 • obsługa skanera dokumentów identyfikacyjnych ( MRZ OCR )
 • dodatkowe ustawienia eksportu EPP dla programu RachmistrzGT
 • poprawiony zapis KW w programach KAMSOFT

Zmiany w wersji 5.6.2.227 (listopad 2018):

 • obsługa programu WAPRO MAG w wersji 8.42

Zmiany w wersji 5.5.91.195 (grudzień 2016):

 • obsługa paragonów utworzonych z WZ (Hermes SQL)
 • możliwość blokowania wystawiania dokumentów kontrahentowi
 • wyświetlanie uwag kontrahenta

Zmiany w wersji 5.5.89.193 (lipiec 2016):

 • obsługa programu Subiekt NEXO w wersji 11.0.1

Zmiany w wersji 5.5.88.190 (maj 2016):

 • zmiana minimalnej wartości dokumentu na 300,- zgodnie z rozporządzeniem MF
 • poprawki dotyczące uruchamiania wielu instancji programu w systemach 64-bitowych

Zmiany w wersji 5.4.83.160 (sierpień 2015):

 • wydruk kodu QR z danymi klienta
 • odczyt danych klienta z kodu QR
 • poprawiony zapis ustawień filtrów w rejestrze
 • optymalizacja obsługi bazy danych
 • obsługa APTEKA EUROSOFT

Zmiany w wersji 5.4.78.136 (styczeń 2015):

 • możliwość ustawienia domyślnej kategorii (wersja SAMODZIELNA)
 • [PCBIZNES] dodano wyświetlanie informacji o ustawionym miejscu sprzedaży
 • integracja dla sklepu Decathlon (TP.NET)
 • dodana obsługa programu Optima ERP (Comarch)
 • konfiguracja importu w Hermes SQL inna dla każdego użytkownika
 • eksport danych do Rewizor GT ( wymagana licencja )
 • obsługa programu Faktura MEGATECH z bazą MSACCESS

Zmiany w wersji 5.4.69.120:

 • dodana obsługa importu dokumentów z Subiekt NEXO
 • dodany wydruk upoważnienia do odbioru zwrotu podatku (należy włączyć tę opcję w konfiguracji programu)

Zmiany w wersji 5.4.67.115:

 • poprawiony import ze SmallBussinessa
 • możliwość mapowania kategorii z programu sprzedaży do kategorii TaxFreedotyczy wersji Samodzielnej, WF-MAG Windows, Subiekt GT oraz SmallBussiness

Zmiany w wersji 5.4.64.111:

 • dodano moduł archiwizacji bazy danych dla sterownika MSAccess

Zmiany w wersji 5.4.61.104:

 • Import z pliku DBF
 • Poprawiona obsługa błędów przy komunikacji z UC
 • Obsługa kraju wydania dokumentu (np. dla kart MRG)
 • Poprawiony zapis KW w programie KSAOW (Kamsoft)

Zmiany w wersji 5.4.59.102:

 • TaxFree – opcja ręcznego potwierdzania dokumentu
 • Subiekt GT + opcja importu nazwy fiskalnej
 • Obsługa KAMSOFT KAOW
 • Używanie nr-u paragonu jako nr-u dokumentu (jeśli import obsługuje)
 • Automatyczne otwieranie listy asortymentowej przy dodawaniu pozycji (wersja samodzielna)
 • Filtr w rejestrze na kontrahenta
 • Dodatkowy raport z danymi kontrahenta

Zmiany w wersji 5.3.57.94:

 • podsumowanie wszystkich rejestrów w formie tabelki
 • filtrowanie w rejestrze wg kontrahenta

Zmiany w wersji 5.3.54.88:

 • obsługa programu KSAOW Kamsoft
 • możliwość nadawania numerów TaxFree wg numerów paragonów
 • w wersji samodzielnej dodana możliwość automatycznego
  otwierania listy towarów przy dodawaniu pozycji do dokumentu
 • możliwość „ręcznego” oznaczenia dokumentu jako
  potwierdzony w rejestrze

Zmiany w wersji 5.3.51.84:

 • rozszerzone pola na wydruku
 • możliwość regulowania wielkości czcionki nagłówka firmowego
 • poprawiona obsługa PC-POS 7
 • zaktualizowany moduł transmisji danych do UC
 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika

Zmiany w wersji 5.2.46.78:

 • dodana obsługa programu Subiekt dla Windows
 • w raporcie sprzedaży dodano oznacznie dokumentów
  niepotwierdzonych (jeśli jest włączona wymiana danych z UC)