Obsługa skanera MRZ

By | 02/02/2022

W wersji 6.0.1.237 aplikacji TaxFree.Online dodaliśmy obsługę ręcznych skanerów MRZ do wprowadzania danych podróżnych do programu.

Skaner eliminuje możliwość pomyłki w danych klienta, umożliwia również aktualizację danych jeśli klient już ma kartotekę w programie (umożliwi uzupełnienie daty urodzenia lub zaktualizuje nr dokumentu – jeśli uległ zmianie).

Przetestowany przez nas skaner obsługuje paszporty oraz dokumenty MRG (Mały Ruch Graniczny).