PUESC uszkodzone bazy danych klientów

By | 23/01/2022

Po ostatniej długiej awarii na PUESC trwającej od 13.01.2022 godz. 8.00 do 18.01.2022  godz. 18:00 nadal zostało kilka nierozwiązanych problemów, których my jako producent oprogramowania, które jedynie wykorzystuje możliwości komunikacji z systemem TAX FREE za pośrednictwem kanału SISC na PUESC, nie mamy możliwości rozwiązać. 

Jeśli w rejestrze dokumentów znajdują się dokumenty, do których nie można pobrać statusu lub wykonać zwrotu VAT, należy to zgłaszać wraz z podaniem numeru SysRef (który jest wyświetlany w czasie komunikacji) na help desk PUESC. Należy też wyraźnie zaznaczyć, w zgłoszeniu do PUESC, że kanał komunikacji z systemem SISC  jest skonfigurowany prawidłowo i dokumenty można wysyłać oraz przesyłane są zwrotne potwierdzenia nadania numeru UNS wraz z datą i czasem jego nadania. Oczywiście o ile rzeczywiście ta funkcja u Państwa  działa prawidłowo.

W przypadku, gdy w rejestrze dokumentów na PUESC są dokumenty, które mają status „R” – rozliczony z podróżnym, a brakuje tam daty wywozu, należy to również zgłosić na help desk. Można dołączyć do zgłoszenia np. zrzut ekranu (który tak czy inaczej warto zachować na wypadek kontroli). Brak daty wywozu (pomijamy tu fakt, że nie ma tam również daty potwierdzenia zwrotu VAT!!!) powoduje, że system PUESC działa niezgodnie   z prawem.  

Polityka rozwiązywania problemów przez urzędników na help desku PUESC polega w pierwszej kolejności na przerzucaniu przyczyny problemów na oprogramowanie (w tym przypadku TaxFree.Online). Proszę jednak nie dać się zbyć komunikatem: „Kanał komunikacji jest ustawiony nieprawidłowo”. W przypadku gdy test komunikacji z PUESC jest wykonywany prawidłowo oraz możecie Państwo wystawiać i drukować (lub wysyłać mailem) dokumenty TAX FREE, można bezpiecznie przyjąć założenie, że kanał komunikacji aktualnie działa prawidłowo. Jeśli problem dotyczy dokumentów, które już są w rejestrze dokumentów i mają nadane numery UNS, np. nie można wykonać potwierdzenia zwrotu VAT, sprawdzić statusu lub unieważnić dokumentu – to jest to ewidentnie wina po stronie systemu PUESC.

Nie jest nam znana budowa tego systemu, ale można podejrzewać na podstawie informacji zebranych od Państwa, że część baz danych (lub tabel w bazach) uległa uszkodzeniu w czasie awarii i dotychczas nie zostało to naprawione.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2021/pozycja/1363