Raporty CSV (Excel)

Raporty automatyczne #

Aplikacja TaxFree.Online umożliwia automatyczne generowanie i wysyłkę raportów dotyczących sprzedaży / zwrotów vat.

Aby uruchomić tą funkcjonalność należy w pierwszej kolejności skonfigurować serwer poczty (Konfiguracja -> Poczta Elektroniczna).

Następnie należy określić adres (lub adresy oddzielone przecinkiem), na które będą wysyłane raporty, dzień miesiąca kiedy będzie następowała wysyłka oraz wybrać jakie raporty będą generowane i miejsce zapisu ich kopii.

Jeśli podany zostanie np. 2 jako dzień miesiąca to użytkownik, który zaloguje się 2-go dnia miesiąca otrzyma informację o wysyłce raportów. Jeśli w tym dniu program nie będzie uruchomiony to raporty będą generowane w kolejnym dniu po zalogowaniu użytkownika z uprawnieniami do raportów.

Generowanie raportów na żądanie #

Raporty można również wygenerować z poziomu rejestru programu TaxFree.Online, korzystając z funkcji menu kontekstowego „Raporty miesięczne CSV (Excel)”.

Raporty można wysłać (jeśli jest to skonfigurowane w zakładce „Raporty automatyczne” konfiguracji programu) lub tylko wygenerować do ustalonego katalogu.