TaxFree.Online wersja 224

By | 07/01/2022

Zmiany ogólne

Dodano moduł wykonywania aktualizacji bezpośrednio z aplikacji

PC-POS7 – usunięto konfigurację połączenia z PostgreSQL

Poprawiono zaokrąglenia w pozycjach importowanych dokumentów

Zmieniono układ zakładek w konfiguracji na bardziej czytelny

Zmienono wygląd okna podglądu wydruku oraz poprawiono eksport do PDF

Praca przez RDP na terminalach:

Umożliwiliśmy ustawienie stanowiska, na którym pracuje użytkownik łączący się przez zdalny pulpit za pomocą przełącznika, który możemy ustawić w skrócie do programu:

/RDP:<nazwa_stanowiska>

Nowa funkcjonalność z tym związana umożliwia centralne zarządzanie konfiguracją integracji dla wielu stanowisk. W tym celu należy włączyć w ustawieniach ogólnych parametr konfiguracja integracji indywidualnej dla stanowisk. Po ponownym wejściu w konfigurację, ustawienia integracji będą dostępne z poziomu zakładki stanowiska. Po zaznaczeniu na liście wybranego stanowiska można je skonfigurować bez potrzeby logowania się do programu na tym stanowisku. 

 

Zmiany dot. WAPRO MAG

Umożliwiliśmy import  importu daty urodzenia klienta (jeśli prowadzisz kartoteki klientów w MAGu) oraz adresu email

Praca terminalowa – zmiany w konfiguracji integracji dotyczą możliwości ustawienia magazynu oraz kasy na stanowisku (lub globalnie)

 

Subiekt GT

Dodany został import daty urodzenia (jeśli jest podana) oraz adresu email z kartoteki kontrahenta:

Zmiany w konfiguracji integracji dotyczą możliwości przypisania magazynu oraz kasy do stanowiska.